Why Money Management Can Be Hard for People With Autism

Când toti imbatranim, inclusiv persoanele cu autism, avem nevoie și ne dorim lucruri. Și indiferent unde te duci în viață, vei avea nevoie de un lucru foarte important: bani. Nevoile costă bani, cum ar fi alimente, apă și adăpost. Și dorintele, cum ar fi mașinile și divertismentul, costa bani. Din experiența mea, gestionarea banilor poate fi dificilă pentru mulți oameni din comunitatea celor cu autism.

Când oamenii cu autism devin adolescenți și adulți, avem tendința de a ne dori multe lucruri. Acestea pot include filme, jocuri video sau orice altceva pe care ne place să-l colectăm, care pentru alte persoane nu înseamnă nimic. Putem, de asemenea, să dorim să mâncăm la restaurante și să mergem în alte locuri. Dar devine o problemă atunci când cumpărăm prea mult și nu avem bani pentru lucrurile importante. Oamenii ne vor spune “nu mai cumpărați acele lucruri, nu aveți nevoie de ele” si “iesiti mai putin”. Cand auzim astfel de sfaturi, nu încercăm sa vă ignorăm, dar gestionarea banilor este atât de dificilă pentru multi dintre noi.

Pentru a ajuta un individ cu autism să învețe să gestioneze mai bine banii, lucrează cu acesta pentru a fi mai independent. Dacă simțiți că au capacitatea de a se muta și de a trăi singuri, ajutați-i să realizeze acest lucru. Din experiența mea, managementul banilor s-a îmbunătățit oarecum când am început să locuiesc singur, deoarece am aflat că facturile au reprezentat întotdeauna o prioritate.

Ai grijă dacă tu sau o persoană cu autism pe care o iubești vrea un card de credit. Abilitățile lor de gestionare a banilor se vor înrăutăți dacă vor acumula prea multe datorii. Este greu pentru mulți oameni neurotipici, să nu mai vorbim de cineva cu autism, să înțeleagă ce înseamnă interese și plăți și cât de repede poți ajunge să ai datorii.

Asigurați-vă că plătiți chiria, hrana și alte necesități înainte de orice lucru care nu este la fel de important. Dacă mergeți cu mașina la birou în fiecare zi, asigurați-vă că nevoile dumneavoastră, cum ar fi plățile auto, reparațiile auto și combustibilul, sunt priorități. Gestionarea banilor este foarte importantă pe măsură ce îmbătrâniți. Veți avea nevoie de aceste abilități pentru a economisi bani pentru locuință, pensionare, nevoile copiilor, inclusiv colegiu și mult mai mult de atât pe măsură ce viața ta continuă. Este mai bine să începeți să dezvoltați aceste abilități acum, deoarece mai târziu va fi mult mai greu.

Încercați să economisiți măcat 20$ și veți fi surprinși să vedeți cât de mult s-a strâns la finele anului. Încercați să renunțați la toate taxele. Puneți banii într-un cont. Deschideți de asemenea conturi speciale pentru școala copiilor dumneavoastră, pentru vacanțele pe care vi le doriți, sau pentru alte aspecte. Puneți bani în aceste conturi și nu vă atingeți de ei decât atunci când aveți nevoie. Toate aceste economii vă vor ajuta să aveți bani pentru activitățile de zi cu zi. Va fi greu, dar cred că puteți face asta.

***

When everyone gets older, including people with autism, we need and want things. And no matter where you go in life, you’re going to need one very important thing: money. Needs cost money, like food, water and shelter. And wants cost money, like cars and entertainment. In my experience, money management can be difficult for many people in the autism community.

When people with autism become teenagers and adults, we tend to want a lot of stuff. This may include movies, video games, or anything else we love to collect that may look like junk to other people. We may also want to eat out at restaurants and go other places. But it becomes a problem when we buy too much and don’t have money for the important things. People will say to us, “stop buying that stuff, you don’t need it” and “go out less.” When we hear advice like that, we’re not trying to ignore you, but money management is so hard for many of us.

To help an individual with autism learn to manage money better, work with them on being more independent. If you feel they have the capability to move out and live on their own, help them accomplish that. In my experience, my money management got a little better when I started living alone, as I learned that my bills came before everything else.

Be careful if you or somebody you love with autism wants a credit card. Their money management skills will get worse if they go into too much debt. It’s hard for many neurotypical people, let alone someone with autism, to understand interests and payments and how fast you can end up in debt.

Make sure you pay your rent, food and other necessities before any things that aren’t as important. If you drive a car to get to work every day, make sure your needs for that like car payment, car repairs and gas are priorities. Money management is very important as you get older. You will need those skills to save up for housing, retirement, kids’ needs including college, and much more as your life continues. It’s best to start developing these skills now as it will be much harder later.

Try saving $20 or more a paycheck, and you’ll be surprised how much that can add up when the year is over. Try putting all your tax returns away. Try opening an IRA (Individual Retirement Account). Open special accounts for your kids’ college, vacations if you want them, and more. Put money in those and never touch them until you absolutely need it. All of this will help you to have the money you need for life. It’ll be hard, but I believe you can do it.

Sursa: https://www.yahoo.com/lifestyle/why-money-management-hard-people-031523665.html

 

 

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.