Copiii cu autism au probleme de comunicare și limbaj, probleme în ceea ce privește socializarea, au comportamente repetitive, autostimulări și interes restrâns pentru persoanele din jur sau pentru diverse activități.

Aceștia au dificultăți în menținerea atenției în timpul activităților în care sunt implicați, au probleme de autonomie personală, nu mențin contactul vizual, dificultăți în înțelegerea limbajului receptiv și expresiv și manifestă adesea un deficit intelectual.

Copilul cu autism:

 •  nu se uita unde i se arată
 •  are mișcări bizare ale mâinilor sau merge pe vărfuri
 • nu răspunde la nume sau la solicitările adultului
 •  are comportamente stereotipe
 •  are tendința de a nu interacționa cu copiii din jur
 •  poate avea probleme cu alimentația sau cu somnul

***

Children with autism have communication and language problems, problems with socialization, have repetitive behaviors, self-stimulation and limited interest in others or various activities.

They have difficulties to maintain attention during the activities in which they are involved, they have problems with personal autonomy, do not maintain eye contact, have difficulties in understanding receptive and expressive language and often show an intellectual deficit.

Child with autism:

 • he does not look where he is shown
 • has bizarre hand movements or walks on tiptoes
 • does not respond to the adult’s name or requests
 • has stereotypical behaviors
 • tends not to interact with the children around him
 • may have trouble eating or sleeping