Servicii CIRA THERAPY

Terapie individuală în recuperarea autismului – Progresul copiilor cu autism nu are loc în același ritm cu al celorlalți copii, fiind nevoie de numeroase repetiții ori multe ore de terapie individuală sau de grup.

Copiii cu autism au diverse abilități/ aptitudini, care trebuie descoperite și dezvoltate, pot cânta foarte frumos sau dansa nemaipomenit.

Sesiuni de grup – Prin intermediul cărora se urmărește socializarea între copii si generalizarea abilităților învățate în terapia 1/1.

Intervenții logopedice – Cu ajutorul logopezilor tratăm diferite tulburări specifice de vorbire, tulburări de limbaj, tulburări specifice de învățare (disgrafie, discalculie, etc) și tulburări de comunicare sau adaptare socială.

Ședințe de kinetoterapie – Au rolul de a-i ajuta pe copii să dobândească anumite abilități motrice, să le îmbunătățească mobilitatea articulațiilor, pregătește organismul copilului pentru efort, formează deprinderile unor mișcări corecte și coordonate, etc.

***

Individual therapy in Autism Recovery – Progression of children with autism does not take place at the same rhythm as other children, requiring numerous rehearsals or many hours of individual or group therapy.

Group sessions – Whose objective is the socialization between children and generalization of skills learned in 1/1 therapy.

Speech therapy With speech therapists we deal with specific speech disorders, language disorders, specific learning disabilities (dysgraphia, dyscalculia, etc.) and communication disorders or social adaptation.

Physiotherapy sessions – Their role is to help children acquire certain motor skills, improve their joint mobility, prepare the child’s body for effort, form the skills of correct and coordinated movements, etc.