Servicii CIRA THERAPY

Terapie individuală în recuperarea autismului – Progresul copiilor cu autism nu are loc în același ritm cu al celorlalți copii, fiind nevoie de numeroase repetiții ori multe ore de terapie individuală sau de grup.

Copiii cu autism au diverse abilități/ aptitudini, care trebuie descoperite și dezvoltate, pot cânta foarte frumos sau dansa nemaipomenit.

Sesiuni de grup – Prin intermediul cărora se urmărește socializarea între copii si generalizarea abilităților învățate în terapia 1/1.

Intervenții logopedice – Cu ajutorul logopezilor tratăm diferite tulburări specifice de vorbire, tulburări de limbaj, tulburări specifice de învățare (disgrafie, discalculie, etc) și tulburări de comunicare sau adaptare socială.

Ședințe de kinetoterapie – Au rolul de a-i ajuta pe copii să dobândească anumite abilități motrice, să le îmbunătățească mobilitatea articulațiilor, pregătește organismul copilului pentru efort, formează deprinderile unor mișcări corecte și coordonate, etc.

***

Terapia PECS

Sistemul de comunicare prin schimb de pictograme (PECS) permite persoanelor cu abilități de comunicare reduse sau care nu prezintă un limbaj verbal, să comunice și să își dezvolte abilitățile de comunicare folosind imagini. Persoanele care utilizează PECS sunt învățate să se apropie de o altă persoană și să le ofere o imagine a articolului dorit în schimbul respectivului articol. Procedând astfel, persoana este capabilă să inițieze comunicarea și cresc șansele de a își dezvolta limbajul verbal. Un copil sau adult cu autism sau alte dizabilități (întarziere în dezvoltare, sindroame genetice, etc.) poate folosi PECS pentru a comunica o cerere, un gând sau orice altceva care poate fi afișat sau simbolizat în mod rezonabil pe o pictograma. De asemenea, sistemul PECS ajută în diminuarea comportamentelor neadecvate cauzate de incapacitatea de exprimare a dorințelor și nevoilor.

Individual therapy in Autism Recovery – Progression of children with autism does not take place at the same rhythm as other children, requiring numerous rehearsals or many hours of individual or group therapy.

Group sessions – Whose objective is the socialization between children and generalization of skills learned in 1/1 therapy.

Speech therapy With speech therapists we deal with specific speech disorders, language disorders, specific learning disabilities (dysgraphia, dyscalculia, etc.) and communication disorders or social adaptation.

Physiotherapy sessions – Their role is to help children acquire certain motor skills, improve their joint mobility, prepare the child’s body for effort, form the skills of correct and coordinated movements, etc.